Olika typer av klubbmaterial

Innebandyklubbor har olika utseende, vikt och spelegenskaper. Att det går att producera olika typer av skaft som har olika egenskaper hänger på att det är olika material i dem. De flesta innebandyklubbor idag är producerade i antingen kolfiber eller i något kompositmaterial.

Kolfiberklubborna är de klubbor som blir lättast och även får bäst egenskaper när det gäller kick i skaftet och spelkänsla. Kolfiberklubbor kan göras av olika fin kolfiber. Ju finare fiber desto bättre klubba går det generellt att säga. Finfibriga skaft blir oftast lite lättare och har en snabbare skjuts från böjt läge till rakt läge. Det ger alltså ett hårdare skott. Vid lite grövre fibrer sjunker dessa egenskaper, även om det är fortsatt hög kvalitet. Det krävs dock lite mer erfarenhet och kunskap för att kunna hantera en kolfiberklubba bra och kunna utnyttja dess fördelar till fullo.

När det gäller kompositskaft är de gjorda genom en sammansättning av olika material. Oftast är det en mix av kolfiber och glasfiber. Kolfiberklubbor är oftast ganska slagtåliga och lättspelade för den som inte har spelat innebandy så länge. De saknar dock de spetsegenskaper som kolfiberklubborna har.

I kombination med olika typer av blad eller andra egenskaper i skaftet finns det sedan ett väldigt brett utbud av klubbor, när det gäller både kolfiber och komposit.