KL Industri

KL Industri är ett företag som har lång erfarenhet av att hantera distribution av el på ett tryggt och säkert sätt. Företaget har arbetat inom detta område1946 och har idag nordens modernaste produktionsanläggning för flexibel tillverkning av nätstationer och ställverkshus.

Lyhördhet och stort tekniskt kunnande ligger till grund för företagets förhållningssätt mot sina kunder och de erbjuder hög leveransprecision när det gäller både teknisk funktionalitet och utlovade tider.

KL Industri arbetar aktivt för att nå ständiga förbättringar i både slutprodukt och arbetssätt. Därför investerar företaget kontinuerligt i både ny kunskap och nya maskiner. Detta för att kunna ligga i framkant och vara en ledande aktör inom sitt segment.

Företaget har utvecklat kundanpassade och modulariserade standardnätstationer, medför stora fördelar för kunderna då stationerna ser lika ut oberoende av vilken storlek de har. De har dessutom samma monteringssätt. Det som skiljer stationerna åt är den inre konfigurationen.

KL Industris serie av modulbyggda transformatorstationer har genom sin specifika utformning och konstruktion en inbyggd flexibilitet som ska passa marknadens alla behov utan att tappa i trygghet eller säkerhet. Flexibiliteten stannar inte vid de funktionella anpassningarna.De har även arbetar fram nätstationer som dessutom är exteriört anpassningsbara. På så sätt kan kiosken anpassas för de mest skiftande miljöer med hjälp av olika typer av fasadbeklädnader och taktyper. De arkitektoniska kraven ökar alltmer då transformator-kioskerna kommer närmare boendemiljö.