Category Archives: Näringsliv

Att tänka på när du ska hyra lift

När det gäller liftar för höjdarbete finns det em hel del olika modeller. Några typer av liftar är billiftar, släpvagnsliftar, saxliftar och bomliftar.

Om du står och ska hyra lift finns det en del saker du bör tänka på, för att välja rätt.

Till att börja med påverkar det om du ska vara inomhus eller utomhus. Att välja lift efter att köra på ett plant betonggolv är annorlunda jämfört med en sluttande gräsmatta. Det kanske finns begränsningar för hur tung liften kan vara.

Framkomligheten genom dörrar eller förbi andra hinder kommer vara en viktig del när det gäller att välja rätt lift. Likaspå om du kommer bra intill därdu ska arbeta eller om liften måste kunna räcka långt i sidled.

Finns det tillgång till el eller måste du hyra en dieseldriven lift? Behöber du eluttag i arbetskorgen? Detta är också viktioga delar att tänka på.

Slutligen är frågan hur högt du måste nå och vilken vikt liften måste kunna bära.

Inspektion av tankar

Tankar måste besiktigas regelbundet, oavsett om de står inomhus eller utomhus. Innehåller de brandfarliga vätskor som exempelvis diesel, eldningsolja och spillolja är det viktigt att göra det mer kortare intervall. Beroende på cisternens konstruktion och placering så varierar kontrollintervallen mellan 3-12 år. Cisterner, oljetankar och kemikaliecisterner måste exempelvis enligt lag besiktas var sjätte år. Kontroller får bara utföras av företag som är ackrediterade av SWEDAC.

Under en livstid utsätts cisterner och oljetankar för olika typer av angrepp som kräver åtgärder. Därför är förebyggande arbete av mycket stor vikt, inte minst ekonomiskt. För att undvika läckage och skador behövs vård, rengöring och vid behov lagning av alla storlekar på cisterner, oljetankar, och kemikaliecisterner. Detta sker både utvändigt och invändigt genom manluckan. Det avfall som uppkommer körs till en godkänd behandlingsanläggning där vattnet renas och grus och oljehaltigt slam destrueras genom kompostering.