Innebandytaktik

För att lira innebandy på bästa sätt är det ett gäng grejer som måste finnas på ett eller annat sätt. Det främsta är givetvis spelare utrustade med innebandyklubbor och målvaktsutrustning. Sedan krävs en viss fysisk grundstatus när det gäller uthållighet, snabbhet och styrka. Krydda detta med grundläggande innebandyfärdigheter i form av teknik när det gäller bollbehandling, passningar, mottagningar och skott, så har du gedigna innebandyspelare. För att vässa kompetens ytterligare krävs sedan spelförståelse och kunskap om innebandytaktik.

Med innebandytaktik menas en hel del olika saker. Dels spelsystemet som helhet när det exempelvis gäller om laget ska spela zonförsvar eller man-man-försvar, om man ska spela med hög press eller lågt försvarsspel mm. Innebandytaktik gäller även hur spelare ska samarbeta i mindre enheter på planen i olika situationer. Exempelvis samarbete i arbetet kring eget mål, hur spelarna ska agera när de kommer 3 mot 2, uppspelsvarianter etc. Dessutom måste kunskapen gällande det taktiska i innebandyn även gå ner på individnivå och då kan det gälla hur du ska agera om du kommer  1 mot 2 eller 1 mot 1, hur du agerar för att bäst täcka skott och passning mm.

Enklast att träna in det taktiska är att börja med det individuella för att sedan gå över till hur du agerar i småenheter och sedan avslutar med hur hela laget ska spela.