Att tänka på när du ska hyra lift

När det gäller liftar för höjdarbete finns det em hel del olika modeller. Några typer av liftar är billiftar, släpvagnsliftar, saxliftar och bomliftar.

Om du står och ska hyra lift finns det en del saker du bör tänka på, för att välja rätt.

Till att börja med påverkar det om du ska vara inomhus eller utomhus. Att välja lift efter att köra på ett plant betonggolv är annorlunda jämfört med en sluttande gräsmatta. Det kanske finns begränsningar för hur tung liften kan vara.

Framkomligheten genom dörrar eller förbi andra hinder kommer vara en viktig del när det gäller att välja rätt lift. Likaspå om du kommer bra intill därdu ska arbeta eller om liften måste kunna räcka långt i sidled.

Finns det tillgång till el eller måste du hyra en dieseldriven lift? Behöber du eluttag i arbetskorgen? Detta är också viktioga delar att tänka på.

Slutligen är frågan hur högt du måste nå och vilken vikt liften måste kunna bära.