KL Industri

KL Industri är ett företag som har lång erfarenhet av att hantera distribution av el på ett tryggt och säkert sätt. Företaget har arbetat inom detta område1946 och har idag nordens modernaste produktionsanläggning för flexibel tillverkning av nätstationer och ställverkshus.

Lyhördhet och stort tekniskt kunnande ligger till grund för företagets förhållningssätt mot sina kunder och de erbjuder hög leveransprecision när det gäller både teknisk funktionalitet och utlovade tider.

KL Industri arbetar aktivt för att nå ständiga förbättringar i både slutprodukt och arbetssätt. Därför investerar företaget kontinuerligt i både ny kunskap och nya maskiner. Detta för att kunna ligga i framkant och vara en ledande aktör inom sitt segment.

Företaget har utvecklat kundanpassade och modulariserade standardnätstationer, medför stora fördelar för kunderna då stationerna ser lika ut oberoende av vilken storlek de har. De har dessutom samma monteringssätt. Det som skiljer stationerna åt är den inre konfigurationen.

KL Industris serie av modulbyggda transformatorstationer har genom sin specifika utformning och konstruktion en inbyggd flexibilitet som ska passa marknadens alla behov utan att tappa i trygghet eller säkerhet. Flexibiliteten stannar inte vid de funktionella anpassningarna.De har även arbetar fram nätstationer som dessutom är exteriört anpassningsbara. På så sätt kan kiosken anpassas för de mest skiftande miljöer med hjälp av olika typer av fasadbeklädnader och taktyper. De arkitektoniska kraven ökar alltmer då transformator-kioskerna kommer närmare boendemiljö.

Satsa på en djupborrad vattenbrunn

Vad är en djupborrad vattenbrunn?

En djupborrad vattenbrunn är en brunn som borras djupt och säkerställer vattenkapacitet under många år.

Djupborrade vattenbrunnar blir populära eftersom de är mindre benägna att förorenas och är mindre benägna att producera lukt i vattnet.

Djupborrade vattenbrunnar kan vara till hjälp för områden med grunt grundvatten och markförorening.

Typer av brunnar och vad man ska tänka på

Vilken typ av brunn du kan gräva kan bero på var du befinner dig. Det finns olika typer av brunnar som du kan bygga beroende på vad som är tillgängligt för dig. Djupet på din brunn beror också på var du befinner dig. Om det finns ytvatten i närheten skulle det inte vara vettigt att gräva en mycket djup vattenbrunn eftersom det finns en god chans att det inte kommer att vara så djupt som grundvattenkällor någon annanstans.

Tekniska faktorer som påverkar hur vattenborrning fungerar

Hur vattenborrning fungerar beror på en mängd olika faktorer. Nämligen typen av geologisk formation, djup och typ av borrigg.

Att förstå hur dessa faktorer påverkar processen är avgörande för dem som planerar att göra vattenborrning.

Vattenborrning utförs vanligtvis i både yt- och underjordiska miljöer. Det innebär att det finns olika krav på olika riggar beroende på den allmänna platsen.

Hur man väljer rätt plats för din brunn

Följande faktorer bör beaktas vid beslut om var du ska borra din brunn:

Brunnens placering – finns det tillräckligt med grundvatten?

Vilken typ av jord finns på platsen för den föreslagna brunnen?

Hur nära finns det andra borrade brunnar?

Vem kan underhålla pumpen om något går sönder?

Slutord

Vatten är en naturresurs som vi behöver för att överleva och det är viktigt att veta hur man tar hand om det. En vattenbrunn borras för att utvinna vatten från marken eller från en sjö. Borrningsprocessen börjar med att borra ett hål i marken och sedan med hjälp av vattentryck borrar borren ner i jorden tills den når en vattendragare.

Hetvattentvätt

Är du i behov av effektiv rengöring av tak, mur, fasad eller plattor kan hetvattentvätt vara det bästa alternativet! Att använda hetvattentvätt ger dig många fördelar vid exempelvis borttagning av mossa från tak och plattor eller till och med vid klottersanering av fasader eller murar. Den höga vattentemperaturen gör att rengöringen blir mer effektiv, kortar ned tidsåtgången och minskar förbrukningen av rengöringsmedel.

I och med att det inte behövs starka rengöringsmedel är hetvattentvätt dessutom ett mycket skonsamt mot miljön och även har en minimal påverkan på fasen eller taket som du ska tvätta.

Det går att anlita företag att komma och tvätta, men om du med jämna mellanrum är i behov av den typen av rengöring går det givetvis att köpa in en maskin för hetvattentvätt. Som vanligt finns det maskiner i olika prisklasser och med olika prestanda så priset för en sådan tvätt ligger mellan 5 000 kr och 30 000 kr.

oavsett om du väljer att köpa in en tvättmaskin själv, eller tycker det är bättre att hyra in en professionell aktör, får du lycka till med din tvätt!

Att tänka på när du ska hyra lift

När det gäller liftar för höjdarbete finns det em hel del olika modeller. Några typer av liftar är billiftar, släpvagnsliftar, saxliftar och bomliftar.

Om du står och ska hyra lift finns det en del saker du bör tänka på, för att välja rätt.

Till att börja med påverkar det om du ska vara inomhus eller utomhus. Att välja lift efter att köra på ett plant betonggolv är annorlunda jämfört med en sluttande gräsmatta. Det kanske finns begränsningar för hur tung liften kan vara.

Framkomligheten genom dörrar eller förbi andra hinder kommer vara en viktig del när det gäller att välja rätt lift. Likaspå om du kommer bra intill därdu ska arbeta eller om liften måste kunna räcka långt i sidled.

Finns det tillgång till el eller måste du hyra en dieseldriven lift? Behöber du eluttag i arbetskorgen? Detta är också viktioga delar att tänka på.

Slutligen är frågan hur högt du måste nå och vilken vikt liften måste kunna bära.

Inspektion av tankar

Tankar måste besiktigas regelbundet, oavsett om de står inomhus eller utomhus. Innehåller de brandfarliga vätskor som exempelvis diesel, eldningsolja och spillolja är det viktigt att göra det mer kortare intervall. Beroende på cisternens konstruktion och placering så varierar kontrollintervallen mellan 3-12 år. Cisterner, oljetankar och kemikaliecisterner måste exempelvis enligt lag besiktas var sjätte år. Kontroller får bara utföras av företag som är ackrediterade av SWEDAC.

Under en livstid utsätts cisterner och oljetankar för olika typer av angrepp som kräver åtgärder. Därför är förebyggande arbete av mycket stor vikt, inte minst ekonomiskt. För att undvika läckage och skador behövs vård, rengöring och vid behov lagning av alla storlekar på cisterner, oljetankar, och kemikaliecisterner. Detta sker både utvändigt och invändigt genom manluckan. Det avfall som uppkommer körs till en godkänd behandlingsanläggning där vattnet renas och grus och oljehaltigt slam destrueras genom kompostering.

Läsvärt

På bloggen Läsvärt kan du som läsare hitta artiklar och inlägg om en hel del olika ämnen. Sidan fungerar i princip som en startportal med värdefull information samt länkar till viktiga sidor som kan underlätta i din vardag på olika sätt. Exempel på ämnen som tas upp är hur du enkelt hittar namn till ditt nyfödda barn, varför du ska träna med balansplatta, var du enkelt och smidigt köper innebandyutrustning och lite att tänka på om du funderar på att ta ett snabblån.

Att välja innebandyblad

Lirar du innebandy och känner att du behöver köpa nytt blad till innebandyklubban? Vet inte exakt vilket blad du vill ha finns det några saker att tänka på.

Det viktigaste, men enklaste, att tänka på är att bladet måste vara av samma varumärke som skaftet. Det innebär att om du spelar med en Salmingklubba måste det nya bladet också vara ett blad från Salming, ett Fatpipeskaft kräver ett Fatpipeblad och så vidare. Här får du aldrig göra några undantag.

De flesta leverantörer har sedan lite olika material att ta hänsyn till när det gäller olika blad. Ett mjukt blad gör att det blir lite enklare med bollkontroll och mottagningar av passningar, då bollen inte studsar iväg lika lätt. Däremot går det inte att få riktigt samma tryck i skottet om bladet är lite mjukare, då det inte har samma kickback vid skottögonblicket. Ett hård blad har de motsatta egenskaperna. Det är alltså lättare att få rejäl kraft i skotten, men mottagningar och bollbehandling kräver högre precision av dig som spelare.

Bladen kan dessutom vara lite olika stora. Ett större blad lämpar sig mer för de som skjuter mycket och ett mindre blad är mer passande för en tekniker som kräver små och snabba klubbrörelser.

Bladets skålning är en viktig del i bladets egenskaper. Ett blad med stor skålning, eller stor konkavitet på forehandsidan, gör oftast att det går enklare att skjuta hårdare. Däremot kan det vara lite svårare att passa med precision med ett sådant blad. Ett innebandyblad med mindre skålning lämpas sig lite mer åt det spelfördelande hållet, där precisionen i passningarna är mer avgörande.

Nya blad är olika mycket förböjda, eller förhookade. Låt inte detta påverka valet av blad om bladets övriga egenskaper känns rätt. Just böjen på bladet är enkelt att åtgärda på egen hand, så det passar den egna spelstilen.

Det slutgiltiga i valet av blad är att det är kul om det är estetiskt tilltalande. När du hittad den modell som passar allra bäst är det bara att välja den färg som passar bäst till skaft och grepplinda.

Skyddsglasögon för innebandyspelaren

Skyddsglasögon för utespelaren i innebandy har funnits under många år. De har använts en del av olika spelare och många ungdomslag har haft som policy att alla spelare måste spela med innebandyglasögon. Det har dock inte varit obligatoriskt med innebandyglasögon vid matchspel förrän hösten 2015. Från och med då måste alla ungdomsspelare som är 15 är eller yngre använda sig av skyddsglasögon på alla matcher.

Innebandyglasögonen skyddar mot att få skott, klubbor och eventuella kroppsdelar i ögonen. De flesta innebandyleverantörer erbjuder ett brett utbud av glasögon. Det går att få tag på skyddsglasögon i flera olika storlekar och definitivt i många olika färger. Sedan kan glasögonen ha lite skilda egenskaper såsom ställbara bågar, transparenta bågar, rep- och imfria glas mm.

Det går att hitta bra innebandyglasögon för alla spelare som är noga med att skydda sina ögon mot onödiga ögonskador.

Olika typer av klubbmaterial

Innebandyklubbor har olika utseende, vikt och spelegenskaper. Att det går att producera olika typer av skaft som har olika egenskaper hänger på att det är olika material i dem. De flesta innebandyklubbor idag är producerade i antingen kolfiber eller i något kompositmaterial.

Kolfiberklubborna är de klubbor som blir lättast och även får bäst egenskaper när det gäller kick i skaftet och spelkänsla. Kolfiberklubbor kan göras av olika fin kolfiber. Ju finare fiber desto bättre klubba går det generellt att säga. Finfibriga skaft blir oftast lite lättare och har en snabbare skjuts från böjt läge till rakt läge. Det ger alltså ett hårdare skott. Vid lite grövre fibrer sjunker dessa egenskaper, även om det är fortsatt hög kvalitet. Det krävs dock lite mer erfarenhet och kunskap för att kunna hantera en kolfiberklubba bra och kunna utnyttja dess fördelar till fullo.

När det gäller kompositskaft är de gjorda genom en sammansättning av olika material. Oftast är det en mix av kolfiber och glasfiber. Kolfiberklubbor är oftast ganska slagtåliga och lättspelade för den som inte har spelat innebandy så länge. De saknar dock de spetsegenskaper som kolfiberklubborna har.

I kombination med olika typer av blad eller andra egenskaper i skaftet finns det sedan ett väldigt brett utbud av klubbor, när det gäller både kolfiber och komposit.

Kinesiologitejp

Kinesiologitejp är en tejp som funnits länge, men som än så länge kanske använts mest av idrottare. Det är en elastisk tejp som används för att påskynda läkning i en skadad muskel samtidigt som den även avlastar och hjälper muskeln att fungera normalt, även att den är skadad. Kinesiologitejpen är alltså perfekt att använda för att kunna börja träna så fort som möjligt efter en mjukdelsskada. Den ska alltså inte användas skadeförebyggande.

Kinesiologitejp fungerar på så sätt att den dämpar smärta genom att göra smärtreceptorerna mindre känsliga. Detta genom att huden lyfts på en mikroskopisk nivå av tejpen. Kinesiologitejpen ökar dessutom blodflödet i den skadade muskeln, vilket påskynda läkningen.

För den som är ovan kan det vara svårt att tejpa på ett korrekt sätt med kinesiologitejp. För att den ska rätt stöd och stabilitet måste den vara lagom hårt tejpad.

« Older Entries